2. Gezamenlijke Innovatie

Masterclass Gezondheid module 1: De Scan

  • Integraal doorlichten van gezondheid ondersteunende en saboterende basisfactoren geeft een stevige basis voor succes.
  • Want vitale medewerkers met levenslust maken de organisatiebalans van binnenuit kloppend.

Masterclass Gezondheid module 2: Het Plan

  • Bewust verdiepen van verbinding vanuit een basis in balans geeft een succesvol resultaat.
  • Want met gezond verstand, up to date psychologische kennis en praktische aandachtspunten op maat bereik je reële kwaliteitsdoelen.

Masterclass Gezondheid module 3: De Duurzame Inzetbaarheid

  • Houd doelgerichte uitvalpreventie helder in beeld en dagelijks in de praktijk op elke werkplek voor blijvend resultaat.
  • Want doelgerichte persoonlijke inzet binnen een gezond en open systeem creëert optimale samenwerking en tijdige innovatie.

Grandmasterclass Sociale Impact

Optimaal, respectvol en betrouwbaar jullie betrokkenheid en expertise als organisatie delen met een doelgroep die jullie aan het hart gaat plus duidelijk verbinding heeft met de missie, waarden en producten van de organisatie.

Interesse? Neem contact op!